Het is in Vetocare mogelijk om zelf het formaat van factuurnummers aan te passen naar wat jij wilt. Standaard wordt per factuur vanaf het eerste volgnummer verder geteld en elk jaar begint de telling weer opnieuw. Maar het is in Vetocare ook mogelijk om bijvoorbeeld geen jaartal in het formaat te zetten waardoor het volgnummer ook na een jaarwisseling zal doortellen. Het formaat van het factuurnummer kan ingesteld worden door een factuur te openen en op het factuurnummer te drukken. Dit opent een scherm waarin je de keuze hebt tussen standaard en handmatig.

Standaard

Bij standaard is het formaat "Jaartal-nummer", als dit het eerste factuur is van de praktijk kan je zelf het startnummer kiezen. Zo kan je ervoor zorgen dat de factuurnummers aansluiten bij de factuurnummers van eerder dat jaar voordat er Vetocare gebruikt werd. Het factuurnummer van volgende facturen zal automatisch het vorige factuurnummer plus één worden. 

Handmatig

Bij handmatig bepaal je zelf het formaat van het factuurnummer. Als je drukt op het tekstveld krijg je een aantal opties die automatisch ingevuld zullen worden in het nummer, maar je kunt er ook statische tekst in zetten. Zo kun je bijvoorbeeld het kwartaalnummer, maandnummer en jaar erin verwerken.

Indien je een nieuw factuurnummer formaat gaat gebruiken, is het mogelijk om een nieuw volgnummer in te stellen. Hiermee kan je de benummering weer aan laten sluiten op een ander factuursysteem.