In Vetocare is het mogelijk gebruik te maken van meerdere agenda's. Zo kan je jouw agenda overzichtelijk houden. Zo zou je bijvoorbeeld een agenda per medewerker of ruimte kunnen maken. Om gebruik te maken van meerdere agenda's ga je naar de "Instellingen" en kies je daar de optie "Agenda's beheren" onder het kopje "Agenda". 

Agenda toevoegen

Om een agenda toe te voegen klik je bovenaan op de knop "Agenda toevoegen". In het scherm die verschijnt kun je deze agenda een naam geven en aan geven welke positie deze agenda heeft. De positie van een agenda is de volgorde waarin de agenda's getoond wordt in "Agenda".

Agenda hernoemen

Om een agenda te hernoemen typ je de gewenste naam in het tekstveld van de agenda die je wilt hernoemen in. Hierna hoef je alleen nog maar op "Opslaan" te drukken. 

Volgorde aanpassen

Om de volgorde van agenda's te veranderen sleep je de agenda van zijn huidige positie naar de gewenste positie in de lijst. Hierna sla je deze aanpassing op door op "Opslaan" te drukken. 

Agenda verwijderen

Om een agenda te verwijderen druk je op de knop verwijderen bij de agenda die je wilt verwijderen. Je krijgt nog wel een confirmatie te zien, alle afspraken op die agenda zullen namelijk verloren gaan. Als er op "Verwijderen" wordt gedrukt in de confirmatie wordt de agenda en de afspraken op deze agenda verwijderd.

Werktijden beheren

Het is per agenda ook mogelijk de werktijden te beheren. De werktijden worden in de agenda aangegeven door witte vlakken als het binnen werktijd valt en donkere vlakken als het buiten werktijd valt.

De werktijden kunnen beheerd worden door op de "Werktijden beheren" knop te drukken. Hier kan je per dag aangegeven tussen welke tijden er wordt gewerkt. Je kunt zelfs pauzes aangeven, dit doe je door de dag op te splitsen in tijdvakken waarmee je aangeeft wanneer er wel gewerkt wordt.