Via een Intake is het mogelijk een inschrijfformulier voor een dier te sturen naar een cliënt waardoor deze automatisch wordt toegevoegd aan jouw omgeving met de informatie dat de cliënt voor jou invult.

Bij het aanmaken van deze intake is het een optie dat de cliënt zelf zijn dieren toevoegt, of je kunt direct aangeven voor welke dieren jij deze intake wilt afnemen. De cliënt kan dan vervolgens tot 10 verschillende dieren toevoegen. Indien het wordt aangegeven bij het maken van de intake, kan er ook automatisch een rapportage worden bijgevoegd voor elk dier. Zo kun je bijvoorbeeld een anamnese formulier bijvoegen waar velden in komen te staan wat niet in het standaard formulier beschikbaar is.

Dier informatie - Alle informatie met betrekking tot het dier. Dit is hetzelfde scherm als wat jij zou zien als je op normale wijze een dier toevoegt.

Rapportage per dier - Indien aangegeven, komt er per dier een rapportage bij de intake erbij. Deze bevatten precies dezelfde velden als wat jij in het sjabloon hebt aangegeven.

Aan het eind van de intake is er voor de cliënt altijd nog een mogelijkheid om extra informatie bij te voegen, mocht hij/zij nog extra informatie beschikbaar hebben.

Dieren van een cliënt dat nog bezig is met de intake, zijn ondanks het Intake label volledig beschikbaar als een normaal dier. Dit betekent dat afspraken, rapportages en facturen gewoon gemaakt kunnen worden onder naam van dit dier.

Intake aanmaken

Om een intake aan te maken, ga je in het menu naar 'Cliënten', en open je de desbetreffende cliënt. Binnen dit overzicht staat een blokje 'Dieren'. In dit blokje staan linksboven twee knopjes; 'Dier toevoegen' en 'Via intake'. Voor de intake gebruik je het tweede knopje. Indien dit knopje niet beschikbaar is, betekent dit dat de cliënt nog bezig is met een andere intake, en zal deze eerst moeten worden afgerond of beëindigd.

 

Hier kun je selecteren wat je allemaal nodig hebt voor jouw intake. Je kunt de dieren dus van tevoren aangeven, ervoor kiezen dat de cliënt dit zelf invult, of een combinatie van beide.

Zodra alles ingevuld is, en je op 'Opslaan' gedrukt hebt, zal er een scherm naar voren komen waar je kunt kiezen hoe je deze intake wilt versturen.

Bij het delen hiervan krijg je twee belangrijke dingen; een unieke link naar deze intake, en een bijbehorend persoonlijke code. Deze twee zijn allebei nodig voor de cliënt om deze intakeformulieren in te kunnen vullen.